Algemeen

In dit Privacybeleid informeert VCD Healthcare B.V. handelend onder de naam Axians ('Online-DBC') u over het gebruik van uw persoonsgegevens binnen de Online-DBC applicaties. De Online-DBC applicatie richt zich op het registreren van gegevens en het uitvoeren van wettelijke handelingen die hieraan eventueel zijn verbonden.

Online-DBC (VCD Healthcare B.V. h.o.d.n. Axians) is gevestigd te Groningen op de Eemsgolaan 15 en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 01101645.

Als u gebruik maakt van Online-DBC worden de gegevens van uw inlogaccount verwerkt volgens dit Privacybeleid. Axians verwerkt uw inloggegevens om de afspraken met u na te komen, dan wel op basis van een gerechtvaardigd belang. We raden u aan om dit Privacybeleid dan ook goed door te nemen.

Het gebruik van Online-DBC

Soort persoonsgegevens

Bij het gebruik van Online-DBC wordt automatisch het IP-adres van de gebruiker geregistreerd. Het IP-adres wordt in een logbestand opgeslagen. Daarnaast worden uw handelingen in Online-DBC bijgehouden.

Doeleinden van het gebruik

Axians gebruikt de onder ‘Soort persoonsgegevens’ opgenomen gegevens voor de beveiliging van Online-DBC. IP-adressen worden gebruikt om onrechtmatig gebruik van Online-DBC te detecteren en te bestrijden. Een voorbeeld van onrechtmatig gebruik is het 'spideren' / 'crawlen' (doorzoeken) van Online-DBC.

Het gebruik van persoonsgegevens in uw Online-DBC account

Soort persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Axians heeft u onder andere een persoonlijk Online-DBC account nodig. Voor dit account is de registratie van uw naam, e-mailadres, wachtwoord en ten behoeve van two-factor-authentication is een 06-nummer verplicht. In aanvulling daarop kunt u vrijwillig aanvullende (persoons)gegevens invullen. U kunt deze gegevens op elk gewenst moment wijzigen.

Doeleinden van het gebruik

Axians gebruikt de (persoons)gegevens uit uw account en de door u in de applicatie verstrekte gegevens voor de volgende doeleinden:

i) Beveiliging van uw account
Uw inloggegevens (e-mail adres en wachtwoord) worden gebruikt voor het beveiligen van uw account. Deze inloggegevens kunt u altijd wijzigen in uw account.
ii) Diensten van Axians
De (persoons)gegevens uit uw Online-DBC account en de door u in Online-DBC verstrekte gegevens kunnen ook worden gebruikt voor levering van de door u, via Axians aan u te leveren diensten.

Het gebruik van Cookies

Online-DBC gebruikt cookies voor:

· Het uitlezen van browserinstellingen om de applicatie zo optimaal mogelijk te kunnen weergeven op uw beeldscherm;

· Het doorgeven van informatie binnen de applicatie om eenmalige invoer te borgen;

· Het opsporen van eventueel misbruik van onze applicaties en/of diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Axians verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Beveiligingsmaatregelen

Axians heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw inloggegevens te beveiligen tegen verlies, onrechtmatig gebruik en onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door anderen, en ook om de toegang tot uw inloggegevens door onbevoegden te voorkomen. Online-DBC doet dat onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging, gebruik van wachtwoorden, een wachtwoordbeleid, two-factor-authentication, codering van wachtwoorden en encryptie van data. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden door een professionele derde en worden indien nodig aangevuld of verscherpt.

Controle over uw persoonsgegevens

U kunt uw inloggegevens die u via uw account heeft ingevoerd inzien, aanpassen of verwijderen. Bij vragen hierover kunt u altijd met ons contact opnemen.

Axians bewaart inloggegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en blokkeert inloggegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden. Uw inloggegevens kunnen worden verwijderd door uw opdrachtgever.

Wijzigingen

Axians behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. Axians adviseert u regelmatig het Privacybeleid te bekijken. De bekendmaking geschiedt door publicatie via Online-DBC en/of het versturen van een mededeling.

Door het gebruiken van Online-DBC geeft u akkoord op dit Privacybeleid.

Vragen?

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met Axians op te nemen via 088-5975552, per adres Eemsgolaan 15 - 9727 DW – Groningen of per mail via zorg-ggz.hc.nl@axians.com.


Versie Privacybeleid: 16 juli 2018